Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stone | Incwadi Encane Lyrics

  • Artist: Stone


WeMama noBaba kuphele izinyanga
Ngingaveli ekhaya, ekhaya
Ngithemba niyaphila bo
Kusinda kuyehlela, awu kuyehlela
Ngize ngicabange nokubuyela awu kwelakithi, awu kwelakithi bo
Kodwa ngizoyibamba iqine
Ngoba ngiyazi ukuthi nithembe mina
Awu thembe mina

Bhalela, bhalela,
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane

Hhe Make na Babe
Kupheletinyanga ngingavel ekhaya
Ngiyetsemba niphilile bo
Kusindza kuyehlela yo yo yo
Sengicabanga kubuyelemuva
Sengicanbanga ukubuyelakitsi
Kepha ngitobamba ngicine
Ngoba ngiyati nitsembe mina

Bhalela, bhalela,
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane

Bhalela, bhalela,
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane
Anibong bhalela, bhalela
Bhalel Incwadi encane, incwadi encane


Stone | Incwadi Encane Lyrics Music Video

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "Stone | Incwadi Encane Lyrics"